Ujratanulok Hero Kép

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Oktatás
Aktív jelentkezés Aktív jelentkezés
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam indul!
A Gyógypedagógiai asszisztens részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében, közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában. Sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban vállal szerepet. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
Képzés helyszíne: Eger
Tandíj: br. 160 000,- Ft (+vizsgadíj)
Képzési idő: 6 hónap
Kezdés: 2024.05.hó

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken:
06 30 531 42 82
info@ujratanulok.hu
www.ujratanulok.hu
Innovatív Oktatási Központ Kft.
E/2023/000072; B/2023/000751; VgF/178-2/2023